(08)38.248.650 - 0902.38.44.77

Chuyên mục: Cấy Implant vĩnh viễn

implant-15

Những lựa chọn cắm ghép implant

Sau khi implant ra đời, chất lượng cuộc sống con người được cải thiện và nâng cao mỗi ngày, vì vậy cắm ghép implant không thể thiếu trong nha khoa đương đại hôm nay. 1. Khi mất răng

Xem thêm
implant-8

Sự khác biệt giữa implant nha khoa so với các phương pháp điều trị thông thường

1. Mất một răng riêng lẻ:             Phương thức thông thường: Một cầu răng làm neo chặn cho một hay nhiều răng bị mất lên răng bên. Kỹ thuật truyền thống đòi hỏi phải

Xem thêm
hotline